Uitwerkingen Informatie & Brainstorm avond

Dinsdag 17 december 2019 is er een informatie & brainstorm avond georganiseerd door Sequens in opdracht van de gemeente Lochem. Hierbij zijn de zang en muziekverenigingen in gesprek gegaan en hebben informatie met elkaar gedeeld en enkele hoofd punten besproken die op dit moment bij de vereniging prioriteit hebben.

Samengevat is er deze avond gesproken over vier vraagstukken:

Vraagstuk 1: Vergrijzing

Vergrijzing is een bekend thema. Ouderen en mensen in de zorg was tevens één van de thema’s van het congres van de landelijke muziekbond (KNMO) en het Nederlands Korennetwerk.
De ‘druk’ ligt steeds meer bij de verenigingen om zich maatschappelijk breder in te zetten. Maar hoe? Wat kunnen wij als verenigingen en organisaties hiervoor doen?

Vraagstuk 2: Financiën

Financiën blijven een punt van aandacht. Wat zijn de mogelijkheden hierin? Hoe kunnen we bedrijven beter betrekken en benaderen voor sponsoring en hulp?
Wat zijn de mogelijkheden voor betaalde optredens en activiteiten? Zijn er misschien andere vormen denkbaar om inkomsten te genereren en kunnen wij elkaar hierin ondersteunen?

Vraagstuk 3: Voldoende leden

Voldoende leden is een veel gehoord vraagstuk. Zowel jeugdleden als oudere leden.
De vraag blijft hoe, in een samenleving waar zoveel moois aangeboden wordt en waar voor iedereen alles binnen handbereik ligt, je als vereniging/ organisatie toch kan opvallen en deze leden kan ‘verleiden’ bij jou te komen.

Vraagstuk 4: Meer ondersteuning en samenwerking

Meer ondersteuning en samenwerking voor verenigingen en organisaties.
Natuurlijk kunnen wij als afzonderlijke verenigingen en organisaties veel, maar er zijn ook veel (al dan niet vrijwillige) organisaties, regie coaches en andere specialisten die ons kunnen ondersteunen en helpen op verschillende gebieden.

Via onderstaande knop download je de volledige uitwerkingen van deze avond en vind je de informatie terug over de vervolgsessies die gepland worden naar aanleiding van deze avond.