Welkom bij Sequens

Sequens is een (ver)nieuw(end) gezicht in de cultuur en muziek wereld en heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de culturele en muzikale ontwikkeling in Nederland.

Op weg naar een Bruisende Culturele Samenleving

Sequens heeft een breed aanbod aan diensten op het gebied van advisering en begeleiding. Alle geleverde diensten zijn op-maat en beginnen met jullie vraag.

Petra Fust, Aangenaam!
Doorgeven van dàt wat werkt. Dat is de basis geweest om mijn bedrijf op te starten. 

Na 15 jaar werkzaam in de internationale handel ging het kriebelen en nam ik de stap om alle kennis uit het bedrijfsleven en vanuit mijn studie in te gaan zetten in de cultuur branche.

Hieronder enkele onderwerpen waarbij Sequens kan ondersteunen:

– Ledenwerving en ledenbehoud
– Versterken van de financiële positie
– Verbeteren en verbreden van samenwerkingen
– Vergroten van zichtbaarheid en naamsbekendheid
– Doeltreffende en eenvoudige beleids- en projectplannen.

Omdat iedere organisatie anders is, is er voor iedereen een andere aanpak die werkt. Afhankelijk van jullie vraag, bepalen we samen de mogelijkheden en kansen. Uiteraard in lijn met de identiteit en waarden van de organisatie / vereniging. 

Met deze unieke methodiek haalt Sequens het beste uit iedere organisatie!


“…zeer enthousiast, breder denkend en met een nog beter gevoel voor onze vereniging naar huis gegaan. Bedankt voor de sturing, het luisterend oor en het meedenken!”


..

Het Sequens logo refereert enerzijds aan ‘Newton’s Cradle’ (“doorgeven van”) en anderzijds aan het gloeipeertje dat oplicht als er een “Idee” ontstaat. 

Doorgeven van dat wat werkt

Sequens zelfst.naamw. (Latijn: sequentia, reeks) is in de muziekleer een onmiddellijk op andere toonhoogten herhaalde melodie of harmonie, met behoud van de onderlinge lengteverhoudingen, onafhankelijk van het tempo…
Bron: Wikipedia