CCP Lochem

Een Gezond Cultureel Speelveld

Lochem heeft een rijk en zeer gevarieerd cultureel klimaat. Er is een breed scala aan culturele instanties en platformen met veel vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuur.

Een goede coördinatie tussen de diverse instanties onderling en de gemeente is van belang om gemeenschappelijke doelen te waarborgen, elkaar te ondersteunen en nieuwe initiatieven te stimuleren en initiëren. Zeker in deze tijd, waarin de maatregelen rondom Corona vele activiteiten in het culturele veld beperken. Juist nu, en zeker nu er meer en meer versoepelingen komen, is communicatie, een goede coördinatie en verbinding tussen alle partijen noodzakelijk. Samen kunnen we meer en staan we sterker, ook na Corona. 

Om alle partijen hierin te ondersteunen is door de gemeente Lochem; Petra Fust-van Holland van Sequens Advies als Cultureel Contact Persoon aangesteld. Zij zal komend jaar actief de culturele organisaties in de gemeente Lochem (waaronder kunst, muziek, zang, theater en overige culturele organisaties) ondersteunen en daarbij het initiatief nemen om verbinding tussen de verschillende partijen te stimuleren.

Het doel is om van een relatief ondoorzichtig speelveld met nog beperkte samenwerking te gaan naar een transparante structuur met intensieve onderlinge samenwerkingsmogelijkheden.

Het startpunt met ondersteuning van de
Cultureel Contact Persoon die verbinding legt
Een Gezond Cultureel Speelveld waar organisaties samenwerken en elkaar onderling versterken

Het startpunt: wat gaan we doen voor jullie


De aftrap begint dit najaar met vier startbijeenkomsten voor alle culturele divisies in Lochem. Naast verdere toelichting over het plan ‘een gezond cultureel speelveld’, de rol van de Cultureel Contact Persoon en kennismaking met elkaar, brengen we deze avond samen het culturele speelveld van Lochem in kaart en gaan we op zoeken naar kansen en nieuwe initiatieven.

Deze startbijeenkomsten worden online georganiseerd. Meer informatie over de inhoud van deze avonden volgt zo snel mogelijk. Meld je vast aan via onderstaande knoppen.


Startbijeenkomst Muziek en Zang

Datum : woensdag 27 oktober 2021
Tijd : 19:30-21:00

Startbijeenkomst Kunst

Datum : woensdag 3 november 2021
Tijd : 19:30-21:00

Startbijeenkomst Theater – Overig

Datum : donderdag 11 november 2021
Tijd : 19:30-21:00


Heb je een vraag of wil je vast kennismaken?


Cultureel Contact Persoon Lochem
Aangenaam!
Mijn naam is Petra Fust-van Holland en inmiddels al meerdere jaren actief in het culturele veld.

Komend jaar hoop ik veel van jullie te spreken en samen tot mooie en nieuwe samenwerkingen te komen. We hebben allemaal een lastig jaar gehad. Samen komen we hier sterker uit. Door met elkaar onze kennis, ervaring en onze passie te delen kunnen we veel meer bereiken dan alleen en nieuwe wegen in slaan.

Ik neem zelf contact met zoveel mogelijk culturele organisaties op. Wil jij alvast kennismaken of heb je een vraag. Wacht dan niet en neem gerust contact met mij op!